Behandelpraktijk Asja

logo Asja
 

Menu


Welkom

Missie - visie

Wie zijn wij?

Methodes

Werkwijze en tarieven

Algemene Voorwaarden

Contact en bereikbaarheid

Links

Werkwijze en tarieven

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur. Hierna beslis je of je verder met ons wilt werken of dat we uit elkaar gaan. Als je verder gaat, starten we de intake (aansluitend of op een ander moment). Dit is een diepgaand gesprek van een uur waarin we onder meer jouw hulpvraag in kaart brengen. Daarna kunnen wij jou een korte healing van ongeveer een kwartier geven.
Op basis van de intake stellen we een behandelplan op maat samen. De volgende onderdelen komen hierin terug: beoogd resultaat, aantal sessies, te gebruiken methodes, totale kosten, datum evaluatie. Tijdens de start van de behandeling bespreken we dit plan en stellen we het samen vast.


De kosten.
De kosten van de intake bedragen 75. De kosten van de verdere behandeling zijn afhankelijk van de in het behandelplan opgenomen aantal sessies.

Vergoeding zorgverzekeraars
Als de behandeling in hoofdzaak uit hypnotherapie bestaat en je daarvoor aanvullend verzekerd bent, kan je zorgverzekering een deel van de kosten vergoeden. Hypnotherapeut Jeannot Kant is immers aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en ingeschreven in het register van de koepelorganisatie RBCZ. Via deze link kan je kijken of jouw zorgverzekeraar hypnotherapie vergoedt.

Overig:
Heeft jouw hulpvraag met je werksituatie te maken? Vraag (zo nodig via de bedrijfsarts) je werkgever om gehele of gedeeltelijke vergoeding. Als je zelfstandige bent, kun je de kosten veelal als bedrijfskosten aanmerken.2014-2016 Behandelpraktijk Asja. Design: Asja. Foto: Asja.